به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نام موسسه آدرس سايت تلفن فکس کد شهر
وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي http://www.hbi.dmr.or.ir/ 6923260 6939506 021
وزارت پست و تلگراف و تلفن http://www.ptt.gov.ir/ 8111 ندارد 021
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي http://www.farhangnet.org/ 38511 3935618-3117535 021
وزارت امور خارجه http://www.mfa.gov.ir/ 3211 3113149 021
وزارت مسکن و شهرسازي http://www.mhud.gov.ir/ 8776801-2 82932808 021
وزارت آموزش و پرورش http://www.moe.ir/ 8171 8804531-8173157 021
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري http://www.msrt.ir/ 8903310 8903310 021
وزارت جهاد کشاورزي http://www.agri-jahad.org/ 6126-9 8960377 021
وزارت نيرو http://www.moe.or.ir/ 23833 2269238 021
وزارت صنايع و معادن http://www.mim.gov.ir/ 8897607 8897607 021
وزارت نفت http://www.nioc.org/ 6151 6151 021
وزارت بازرگاني http://www.irancommerceministry.com/ 8905770-8893612 8906504 021
وزارت تعاون http://www.icm.gov.ir/ 6417032 6418168 021
وزارت کار و امور اجتماعي http://www.irimlsa.org/ 6930031-9 6931062 021
وزارت دادگستري http://www.dadgostary.com/ 3112001-9 1113090 021
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ندارد 23833 2227137 021
وزارت راه و ترابري http://www.icttransport.ir/ 6460582 6467991 021
وزارت کشور http://www.moi.gov.ir/ 61311 8982314 021
وزارت امور اقتصاد و دارايي http://www.economicaffairs.ir/ 2553401- 6 2581933 021
وزارت معادن و فلزات http://www.mmm.gov.ir/ 8897579 8807819 021