آشنایی با مرکز فن بازار آصفhttp://www.aseftechmart.com
بخشي از خدماتي كه مركز‌فن‌بازارهاي صنعتي آصف ارايه مي‌دهد: ۱. معرفي سرمايه‌گذار ۲. كسب وام از بانك‌هاي معتبر داخلي و خارجي ۳. معرفي ايده‌هاي نو به ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نام موسسه آدرس سايت تلفن فکس کد شهر
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران http://www.gsi-iran.org/ 6007537 6009338 021
موسسات مطالعات تاريخ معاصر ايران http://www.iichs.org/ 2604037-8 2602096 021
موسسه مطالعات فيزيک نظري و رياضيات http://www.ipm.ac.ir/ 229 0928 229 0648 021
مرکز آمار ايران http://www.sci.or.ir/ 8965061-9 8965070-8966089 021
ميراث فرهنگي ايران http://www.rcccr.org/ 8917640-9 8898828 021
انستيتوي استاندارد هاي تحقيقات صنعتي http://www.isiri.org/ 8898177 - 8892955 8898180 021
مرکز تحقيقات استراتژيک http://www.csr.ir/ 2803875 2801272 021
مرکز ملي مهندسي ژنتيک http://www.nrcgeb.ac.ir/ 21 6419826-21 6419829 21 6419834 021
انيستيتو بيوفيزيک و بيوشيمي http://www.ibb.ut.ac.ir/ 6409517 6404680 021
موسسه پليمر ايران(تحقيقاتي) http://www.polimer.com/ 7310133 7310133 021
مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي http://www.noorsoft.org/ 7743416 7743414 0251
موسسه تحقيقات پيشرفته در علوم پايه http://www.iasbs.ac.ir/ 4152162 4249023 0241
شرکت صنايعي فرهنگي ايران http://www.persia.org/ 2858830-1 2854760 021
موسسه بين المللي انرژي http://www.iies.org/ 2258092-5 2221793 021
انجمن اقتصاد انرژي ايران http://www.iraee.org/ 2262061-3 2262064 021
موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي تهران http://www.tisri.org/ 2863281-4 2863280 021
مراکز اطلاعات و مدارک علمي ايران http://www.irandoc.ac.ir/ 6951430-6494980 6462254 021