به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو مقالات
 
مشخصات مقاله

عنوان مقاله : نوين سازي صنايع كوچك در ايران
   تاريخ مقاله : آبان 83
   نويسنده : دكتر محمد مولايي
   مترجم :
   موضوعات :
   منبع : مجله تدبير

چكيده مقاله يكي از راههاي توسعه صنعتي كه در سالهاي اخير موردتوجه كشورهاي درحال توسعه و حتي توسعه يافته قرارگرفته، روي آوردن بـــه كوچك سازي صنايع و اتكا به توسعه و گسترش صنايع كوچك و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتي و اقتصادي است.

در ايران، صنايع كوچك علي رغم اينكه از مزايا و امتيازات چشمگيري در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور برخوردار است، اما با تنگناهاي زيادي مواجه است كه به شكنندگي و تعطيلي اين صنايع در سالهاي اخير منجر شده است. يكي از مشكلات عمده و چشمگير صنايع كوچك كه قدرت رقابتي آنها را با صنايع بزرگ مشابه به شدت كاهش مي دهد، مشكل پيشرفته نبودن فناوري مورداستفاده آنها در فرايند توليد است.

در ايـــن مقاله، پس از بــررسي اهميت نوين سازي واحدها و شركتهاي توليدي صنعتي كوچك (1) و شناسايي شاخصهاي به روز كردن صنايع كوچك، با استفاده از يك مطالعه ميداني از واحدهاي توليدي صنعتي كوچك (49 - 10 نفر كاركن) از سراسر كشور، اقدام به مطالعه وضعيت پيشرفته بودن آنها با استفاده از شاخصهاي موردمطالعه مي گردد. سپس موانع و مشكلات مدرن بودن صنايع كوچك موردمطالعه قرار مي گيرد و راهكارهايي جهت رفع اين مشكلات مطرح مي شود.
متن مقاله Tadbir 150-

ѐ .

ʡ ϐ . ѐ ϡ .

(1) ߡ (49 - 10 ) ѡ . Ӂ .


ϡ . .

ϡ .


펐 (ǡ 1993 200):
) :

1 - Ѻ
2 - Ϻ
3 - ʺ
4 - ͺ
5 - Ǻ

6 -
7 - 5 Ϻ
8 - ʺ
9 - .
) :
1 - Ժ
2 - Ѻ
3 - ѐ Ǻ
4 - ̺
5 -
6 -
7 - .

с ӡ (49 - 10 ) 1379 8426 ( 1380). ޡ 100 (2) ( 1).ρ ѐ (2) .(2) ϡ ʡ . С ǡ ǁ .

14 5 ʡ ѐ ʡ ( ) .


ޡ 14 100 . 14 Ͽ

14 ϡ ʡ 14 . ( 9 ) ϡ _( 9 ) .

ޡ 100 34 66 .


. . ѡ ѡ ( 1371 21) . ߡ (3) .3 ϡ 100 81 61 ѡ 82 79 .


( ) ѐ. ʡ ǡ .

ǁ ѡ ѐ .

. . :

: :
1 - Ѻ
2 -
3 - ʺ
4 -
5 - ѐ
6 - Ϻ
7 -
( ѡ ) . : :
1 - ʺ
2 - Ժ
3 - Ѻ
4 - ѐ Ǻ
5 - ̺
6 -
7 -
8 - .
.

ѡ ϐ ʐ .

:
1 - 1382 Ԑ .

2 - Ԑ ʡ .

:
1 - ӡ ߡ (1381). . : . : .
2 - (1994). ʎ ѐ. : (1373). : ڡ .
3 - (1380). ݡ . : .
4 - ǡ (1993). ѐ. . : (1373). : .

5 - (1371). ʐ . : .

6 - (1375). ѐ ѐ 49 - 10 . 1373. : .
7 - (1382). . ǡ Ԑ .
8 - ǡ (1993). ѐ. . : (1373). : .
9 - (1373). ʎ ѐ. : ڡ . :

10 - ACS, Z.J. AND AUDRETSCH, D.B.(1991 A.). INNOVATION AND SMALL FIRMS. LONDON: CAMBRIDGE, MA: MIT PRESS.
11 - ROMASWAMY, K.V.(1994). TECHNICAL EFFICIENCY IN MODERN SMALL-SCALE FIRMS IN INDIAN INDUSTRY. JOURNAL OF QUANTITATIVE ECONOMICS, JULY, 10.
12 - ROMIJN, H.(1998). TECHNOLOGY SUPPORT FOR SMALL INDUSTRIES IN DEVELOPING COUNTRIES: FROM SUPPLY - PUSH TO EIGHTHFOLD - C, QEH WORKING PAPER - SERIES - Q EHWPS 21.

13 - TY BOUT, JAMES (1998). MANUFACTURING FIRMS IN DEVELOPING COUNTRIES. GEORGETOWN UNIVERSITY.

14 - UNITED NATIONS (1998). SMALL INDUSTRY FOR ASIA AND PACIFIC, NO,30.
: Ԑ -