اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك تصويب شد
خبرگزاري فارس: هيات وزيران به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك را تصويب كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو اخبار
 
مشخصات خبر

عنوان خبر : اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك تصويب شد
   تاريخ : 1384/11/03
   موضوعات : سرمايه و اعتبارات
   منبع : خبرگزاري فارس

شرح خبر خبرگزاري فارس: هيات وزيران به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك را تصويب كرد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي ودارايي، بر اساس مصوبه ،‌هدف صندوق ، فراهم آوردن بستر مناسب براي توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي در صنايع كوچك، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرح هاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توفيق تسهيلات اعطايي به طرح هاي مربوطه مي باشد.
اين گزارش حاكي است: فعاليت صندوق ، كمك به توسعه صنايع كوچك از طريق تضمين حداكثر هفتاد درصد ( در مناطق كمتر توسعه يافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل سود تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات مالي و اعتباري به صنايع و استفاده از وجوه اداره شده در چارچوب سياست هاي صنعتي و برنامه هاي توسعه كشور در زمينه احداث، توسعه بهسازي و نوسازي، سرمايه در گردش ، توسعه پيمانكاري هاي فرعي ، تحقيق و توسعه، خريد فناوري و دانش فني و تجهيزات آزمايشگاهي و توسعه منابع انساني كه در راستاي تحقق اهداف صندوق است مي باشد.
اين گزارش مي افزايد: اركان صندوق عبارت است از مجمع عمومي ، هيات مديره و بازرس قانوني كه اعضاي مجمع متشكل از صاحبان سهام يا نمايندگان آنان ، وزير صنايع و معادن، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي، وزير بازرگاني و رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور هستند.
همچنين مجمع عمومي به طور عادي حداقل سالي دو بار، يك بار در نيمه اول سال جهت رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي و يك بار در نيمه دوم سال جهت بررسي واتخاذ تصميم نسبت به بودجه و برنامه هاي سال بعد به دعوت رئيس مجمع و يا با تقاضاي رئيس هيات مديره و يا بازرس تشكيل مي شود.
در ماده 10اين اساسنامه به وظايف و اختيارات مجمع عمومي اشاره شده است كه مشتمل بر رسيدگي و تصويب خط مشي وسياست هاي كلي و برنامه وبودجه سالانه صندوق، رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، تصويب آيين نامه هاي مالي، استخدامي ومعاملاتي صندوق ، تعيين و عزل رئيس و اعضاي هيات مديره ، تعيين حق الزحمه و پاداش اعضاي هيات مديره و مدير عامل، اتخاذ تصميم در باره انتخاب وعزل بازرس قانوني ،‌پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه ،‌تصويب سياست هاي مربوط به نحوه ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، تصويب تعرفه كارمزد انواع ضمانت نامه هاي مورد قبول بانكها و موسسات مالي و اعتباري ، اخذ تصميم در باره مطالبات مشكوك الوصول و غيرقابل وصول، اتخاذ تصميم درخصوص دريافت تسهيلات بانكي از بانكها و موسسات اعتباري داخلي و خارجي ، تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت ثبت آگهي هاي صندوق و اخذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از طرف رئيس مجمع عمومي يا هيات مديره صندوق مي باشد.
بر اساس ماده 18 اين اساسنامه منابع مالي صندوق از محل درآمدهاي حاصل از ارايه خدمات ضمانت سرمايه گذاري و كارمزد ،سود حاصل از سپرده هاي صندوق نزد بانك ها وساير خدمات مالي واعتباري ، كمك هاي دولتي ، دريافت هاي حاصل از خسارت تاخير در پرداخت بدهي واحدهاي ضمانت شده به صندوق ، هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي وخارجي و سود حاصل از خريد و فروش اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادار تامين مي شود.
گفتني است صندوق مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اساسنامه ،آيين نامه هاي مربوطه را تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي ارسال كند.